top of page
Kadir UZUNCAN
Genel Müdür
Mohamed SAIDI
İdari İşler Departmanı
Müdürü
Dağlar UZUNCAN
Koordinasyon ve Strateji Departmanı
Müdürü
Bensu UZUNCAN
İş Geliştirme Departmanı
Müdürü
Sefa AYDIN
Muhasebe ve Finans Departmanı
Müdürü
Ali KARAKURT
Teknik ve Satın Alma Departmanı
Müdürü
Kamel ANTAR
İnsan Kaynakları Departmanı
Müdürü
Farida HAMITECHE
Muhasebe ve Finans Departmanı
Müdür Yardımcısı
Yasmine BOUTAOUA
Yönetici Asistanı
bottom of page